Glory Nguyễn

• Địa chỉ: 56 Trịnh Đình Trọng, Quận Tân Phú

• Số điện thoại: 0909513487 - 0902555587

• Email: khuong.bui2000@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://glorynguyen.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/photoglorynguyen/